طی سالها همکاری با تولید کنندگان مصنوعات پی وی سی همواره شاهد بوده ایم که مزایای این کالا توسط برخی نادیده گرفته شده و گاهی کلاً از فرمولاسیون حذف میشود. در صورتیکه در تمام مقالات و فرمولها بر استفاده از این کالا تأکید شده است. در این مقاله به تحلیل این دو دیدگاه میپردازیم

در پاسخ به این سوال که چه مقدار اپوکسی در فرمولاسیون خود مصرف میکنید مقادیر متفاوتی از صفر تا ۵۰%  گزارش میشود. ولی کدام مقدار صحیح است؟

عوامل بسیاری در انتخاب میزان مصرف روغن اپوکسی دخیلند که به ترتیب اهمیت فهرست شده اند:

  1. قیمت تمام شده محصول نهایی
  2. کیفیت مورد نظر مصرف کننده نهایی
  3. نوع استابلایزر مصرفی
  4. کیفیت خود روغن اپوکسی
  5. مزایای مود انتظار حاصل از مصرف روغن اپوکسی

روغن سویای اپوکسی شده مکمل استابلایزر و روان کننده ثانویه و در فرمولهای بهداشتی جایگزین صد در صد DOP است!

برای درک بهتر از موضوع، خصوصیات روغن اپوکسی و تأثیر آن در فرمولاسیون را جداگانه بررسی میکنیم

خواص روغن سویای اپوکسی شده

روغن سویای اپوکسی شده از ایجاد باندهای اپوکسی در مناطقی از زنجیره کربن در روغن که دارای پیوند دوگانه است حاصل میشود. این باندهای اپوکسی قابلیت جذب HCl را دارند و لذا نه تنها به افزایش پایداری حراراتی پی وی سی کمک میکند، بلکه با استابلایزرهای پایه صابون های فلزی اثر هم افزایی نیز دارد.

هرچه باندهایی دو گانه بیشتری به اپوکسی تبدیل شوند، سازگاری روغن اپوکسی با PVC بیشتر شده، عدد یدی روغن کاهش و عدد اکسیران آن افزایش می یابد.

تحقیقات نشان داده عدد یدی مناسب روغن سویا برای سازگاری ۹۵ درصدی با PVC باید کمتر از ۶ باشد واگر این عدد کمتر از ۳ باشد سازگاری ۱۰۰% است.

عدد اکسیران نیز از نقطه نظر قدرت پایدار کنندگی اهمیت دارد و هرچه از ۶ بالاتر باشد مرغوبتر است. اعداد اکسیران حدود ۷ مطلوبیت بیشتری ایجاد میکنند ولی اندکی گرانتر هستند.

رنگ روغن سویا ذاتاً زرد است  ولی درجه زردی هر چه کمتر یاشد نشان از مرغوبیت بیشتر دارند.

اثر روغن سویای اپوکسی شده بر مصنوعات PVC

روغن سویای اپوکسی شده خواص محصول نهایی را به شرح زیر بهبود میدهد:

  1. ثبات حرارتی دراز مدت محصول را بالا میبرد
  2. ثبات نوری محصول را اقزایش میدهد.
  3. قابلیت جایگزینی ۹۰ درصدی روغن DOP را دارد بدون اینکه نرمی محصول را کاهش دهد.
  4. در محصولات بهداشتی و پزشکی قابل مصرف است.
  5. جزو محصولات زیست تخریب پذیر طبقه بندی میشود و مشکل محیط زیستی ندارد